GOUDVONDSTEN IAMGOLD GOED NIEUWS VOOR SURINAME

GOUDVONDSTEN IAMGOLD GOED NIEUWS VOOR SURINAME

De enorme goudvondsten door Iamgold in het Saramaccagebied (1,5 miljoen troy ounces oftewel 44.000 kg goud) zijn bijzonder goed nieuws voor Suriname. In de eerste plaats natuurlijk omdat hiermee de continuïteit van het bedrijf tot na 2030 gegarandeerd lijkt met behoud (en zelfs uitbreiding) van een belangrijk aantal arbeidsplaatsen. Door het zachte erts mogen we zelfs rekening houden met een stijging van de productie, wat natuurlijk ook een welkom extraatje zal betekenen voor de Surinaamse schatkist. Internationaal zal deze informatie de kredietwaardigheid van Suriname zeker ten goede komen. Deze goudvondsten zijn zeer beslist een belangrijke opsteker voor Suriname.

BAANBREKEND […] Read more

PALU STEMT TEGEN BEGROTINGEN

PALU STEMT TEGEN BEGROTINGEN

Het is te betreuren dat de regering het beleid voortzet met het opstellen van niet-realiseerbare begrotingen en het “kleiner doen lijken” van de begrotingstekorten. De regering laat hiermee de kans liggen om vanuit progressieve gedachten en ontwikkelingsvisie de overheidsfinanciën langzaamaan te hervormen. Maar we zien juist dat de huidige minister van Financiën misbruik maakt van de “oude” gewoonte om de groter wordende tekorten kleiner te doen lijken door leningen als inkomsten te boeken. Steeds meer leningen worden als inkomsten geboekt terwijl daarmee schulden gecreëerd worden, steeds meer worden de begrotingen onrealistischer. De PALU fractie heeft op diverse momenten […] Read more

BIJ 40 JAAR: PALU REIKT CONCEPTIES OVER ONTWIKKELING SURINAME

BIJ 40 JAAR: PALU REIKT CONCEPTIES OVER ONTWIKKELING SURINAME

Vandaag, donderdag 17 augustus, heeft de PALU tijdens een persconferentie het jubileumboek “LAAT ONS SAMEN DE ONAFHANKELIJKHEID VOLTOOIEN…” aan de Surinaamse samenleving aangeboden. Dit boek is meer dan een jubileumboek. Het reikt de Surinaamse samenleving, in het bijzonder jongeren, concepties aan om Suriname duurzaam tot ontwikkeling te brengen. Deze concepties zijn tot stand gekomen na intensieve sessies van evaluatie met de kaderleden en de groep van ‘seniore’ kaderleden van de partij.

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) bestond op 12 maart 2017 veertig jaar. Ze is de enige van de politieke partijen, die zijn voortgekomen uit […] Read more

REGERING SCHENDT BROKOPONDO OVEREENKOMST

REGERING SCHENDT BROKOPONDO OVEREENKOMST

De wet is overtreden indien de regering zegt een overeenkomst te hebben bereikt met Suralco/Alcoa. Ondanks dat vanuit verschillende kanten wordt aangegeven dat er toestemming nodig is van De Nationale Assemblee (DNA) om de Brokopondo overeenkomst te wijzigen zien wij dat de regering dit willens en wetens aan zijn laars lapt. Vermoedens dat ‘grotere’ partij- en/of privébelangen een rol spelen bij de onderhandelingen worden hiermee alleen maar versterkt.

PARLEMENT BESLIST

De Brokopondo overeenkomst is gesloten pas nadat het toenmalige parlement in 1958 de regering hiervoor had gemachtigd. Dit was noodzakelijk omdat er van de Surinaamse wetgeving afwijkende bepalingen […] Read more

Wat is mis met de financiële huishouding van de staat

Wat is mis met de financiële huishouding van de staat

Het volk wordt structureel voor de gek gehouden met mooie jaarbegrotingen en jaarplannen doordat het uitgezet beleid nooit 100% kan worden uitgevoerd. Elk jaar weer zijn de begrotingstekorten die werkelijk worden opgegeven, kleiner dan wat de overheid aan begrotingstekort realiseert door het boeken van leningen als inkomsten. Het “opgegeven” begrotingstekort is hierdoor kleiner dan het in werkelijkheid is. Bij de realisaties gaan de opgegeven leningen niet door, de regering bezuinigt en tremt op de rem, zoals we nu weer zien onder andere met subsidies.

Financiele-Huishouding-Surinaame-Overheid-2017-06
[…] Read more

REGERING STUURT DNA HET BOS IN

REGERING STUURT DNA HET BOS IN

Bij de beantwoording van vragen heeft de regering De Nationale Assemblee (DNA) het bos in gestuurd met zeer verwarrende informatie over de financiële situatie van het land. Zo sprak de Minister van Financiën, Gilbert Hoefdraad, over de “lopende rekening van de betalingsbalans”. Dit is de balans van de totale importen en exporten van inkomens, goederen en diensten. Deze balans van onze economie zou dus een positief saldo vertonen van US$90 miljoen in het afgelopen kwartaal. Daarmee zou de minister aantonen dat het dieptepunt van de economische malaise achter de rug zou zijn door een goed financieel beleid van […] Read more

WERKEN AAN EENHEID VOOR DUURZAME OPLOSSING  VAN CRISIS

WERKEN AAN EENHEID VOOR DUURZAME OPLOSSING VAN CRISIS

De onlangs verschenen berichten van vijf oppositionele partijen om samen te werken om de regering te dwingen om het beleid om te buigen zijn hoopgevend (zie bericht). Ook de voornemens om te werken aan de bewustwording van de samenleving door de actiegroep ‘We zijn Moe’ met als doel het volk kritischer te maken wordt door de PALU verwelkomd (zie bericht). De PALU heeft reeds in eerdere berichten de samenleving opgeroepen om de protestdemonstraties om te buigen naar inhoudelijke discussies, waarbij duurzame oplossingen van de crisis centraal staan (zie bericht). De polarisatie binnen de samenleving door de protestdemonstraties heeft […] Read more

Gesubsidieerde agrarische soldaten speerpunt voor de agrarische sector?

Gesubsidieerde agrarische soldaten speerpunt voor de agrarische sector?

Het valt op dat op de begroting van 2017, SRD 3 miljoen aan subsidie is opgenomen voor doorstart van het agrarisch bedrijf “von Freiburg” te Saramacca. Dit is temeer opmerkelijk omdat deze subsidie op de begroting van het ministerie van Defensie staat en niet op het ministerie van LVV, zoals verwachtbaar zou zijn. Ondertussen is bekend geworden dat ook de verlieslatende en daarom reeds gesloten cassave fabriek te Para in handen komt van het leger. Dit allemaal met het argument dat het leger omgevormd moet worden tot een “ontwikkelingsleger”. Staatsbedrijven in de agrarische sector zijn al jaren niet […] Read more

Samenleving zal nog inleveren in 2017

Samenleving zal nog inleveren in 2017

Het volk wordt bewust in de war gebracht met verkeerde interpretaties van macro-economische cijfers. Zowel Standard and Poor als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspellen nog een krimp van de Surinaamse economie voor dit jaar. Dat de krimp minder zal zijn dan vorig jaar is inderdaad hoopvol. Maar het betekent nog steeds dat het volk zal moeten inleveren in 2017. Dit zegt Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU.

Ook doet de regering volgens de PALU-topper voorkomen alsof er geen ander beleid mogelijk zou zijn geweest. “We konden eerder op dit punt van monetaire stabiliteit belanden door een […] Read more