CRIMINEEL REGEERBELEID DRUKT HET VOLK IN DE ARMOEDE

CRIMINEEL REGEERBELEID DRUKT HET VOLK IN DE ARMOEDE

Met de huidige constante stroom aan extra SRDs in de Surinaamse economie zal de koers niet te houden zijn. Onder het mom van het IMF-herstelplan wordt door de regering met de zogenaamde Open Markt Operaties (OMOs) constant extra SRDs in omloop gebracht. US Dollars inkomsten van de overheid wordt ook “ingewisseld” bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zonder dat de US Dollars in omloop worden gebracht. Volgens de PALU wordt hiermee het volk bewust in de armoede gedrukt.  Men voert dit crimineel regeerbeleid zogenaamd om evenwicht in de Surinaamse economie te brengen maar niemand kan uitleggen hoe het dan […] Read more

INBESLAGNAME 19.5 MILJOEN EURO HAD DUIDELIJK EEN POLITIEKE REDEN

INBESLAGNAME 19.5 MILJOEN EURO HAD DUIDELIJK EEN POLITIEKE REDEN

Met de beslissing van de rechter in Nederland om de inbeslagname van 19,5 miljoen euro op te heffen is bevestigd dat het Nederlandse OM geen enkele aanleiding daartoe had. De PALU had al vanaf het begin aangegeven dat de inbeslagname vooral een politieke reden had om de Surinaamse economie te destabiliseren. Het Nederlandse OM heeft bij de inbeslagname niet geschroomd om internationale regels van soevereiniteit te overschrijden. Door de inbeslagname heeft Suriname inmiddels veel schade geleden.

SOEVEREIN LAND

Indien de Centrale Bank van een soeverein land handelingen pleegt in het internationale verkeer zijn deze handelingen beschermd door internationaal vastgelegde regels. Of die […] Read more

PALU VERKLARING INZAKE NEDERLANDSE EXCUSES SLAVERNIJ VERLEDEN

PALU VERKLARING INZAKE NEDERLANDSE EXCUSES SLAVERNIJ VERLEDEN

De PALU wenst in het kader van wat er vandaag naar voren is gebracht, over hoe politiek Den Haag wenst om te gaan met het Nederlands Slavernijverleden, het volgende naar voren te brengen.

 

Wij als Surinamers hebben niets aan uw excuses, of verontschuldigingen in wat voor een vorm dan ook, als u als een voormalige onderdrukker nog steeds als een onderdrukker gedraagt. De excuses onder die omstandigheden zullen slechts het belang van u als onderdrukker dienen.

 

Het uitmoorden van onze inheemse voorouders is voortgekomen uit een systeem van onderdrukking, net zo het onderdrukken, martelen, verkrachten en de dehumanisering van onze tot slaaf […] Read more

REGERING BEROOFT HET VOLK OM RIJKEN RIJKER TE MAKEN

REGERING BEROOFT HET VOLK OM RIJKEN RIJKER TE MAKEN

Volgens de cijfers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijkt dat inmiddels meer dan SRD1.5 miljard aan rente is via de veilingen van Termijn Depositos (TDs). Zogenaamd onder de naam van Open Markt Operaties (OMO’s) is deze hoeveelheid geld in de Surinaamse economie gepompt zonder dat meerproductie ertegenover staat. De PALU is van mening dat dit neerkomt op monetaire financiering waarmee rijken zijn verrijkt terwijl het volk verarmd onder toeziend oog van het IMF en de “deskundigen” van de CBvS. Bewust wordt de SRD gedevalueerd, het volk beroofd en in de armoede gedrukt om de banken en verzekeraars rijker […] Read more

HEEFT DE REGERING GESLAPEN IN DE KWESTIE IAMGOLD?

HEEFT DE REGERING GESLAPEN IN DE KWESTIE IAMGOLD?

De President wist volgens de bronnen van de PALU waarschijnlijk langer dan twee jaar dat het bij Rosebel Goldmines onrustig was en dat een mogelijke verkoop tot de mogelijkheden behoorde. Maar kennelijk lage de regering in een diepe slaap en zag de President de noodzaak om tot actie te komen niet in. Nu een overeenkomst tussen Iamgold met het Chinees bedrijf Zijin reeds op tafel ligt, stelt de President een commissie in “om de op handen zijnde verkoop nader te bestuderen”. Het gaat om bestudering van onder andere veiligheid, milieu, behoud van arbeidskrachten, overeenkomsten met contracters, juridische en maatschappelijke aspecten. […] Read more

BEDREIGINGEN VP ZIJN A-NATIONAAL EN STRIJDIG MET GRONDWET

De politieke partijen A20, Doe, PALU, HVB en APS hebben geschokt maar ook met verbazing gereageerd op de bedreigingen die door de vice-president (VP) zijn geuit aan het adres van de advocate Serena Essed en het Constitutioneel Hof (CHS). De bedreigingen zijn niet alleen A-nationaal, maar strijdig met de Grondwet die elke burger toestaat om een eigen mening te hebben. Voorts druisen de bedreigingen in tegen hetgeen is overeengekomen in het regeerakkoord dat getekend is door de huidige regeercoalitie waar de ABOP deel van uitmaakt. A20, Doe, PALU en APS spreken de zorg uit voor niet alleen de nationale schade […] Read more

ACHTER OPRICHTING NEW SURFIN ZATEN FOUTE BEDOELINGEN

In een uitgegeven persbericht van vorig jaar vroeg de PALU zich af of de knullige manier waarop toen  New Surfin NV door de regering was opgericht een gevolg was van onvoldoende kennis van zaken. Of was het een bewuste daad met foute bedoelingen? Met de  informatie die nu boven water komt blijkt dat de regering doelbewust bezig was met het onderbrengen van een foute, discutabele lening onder een privé  NV buiten alle formele structuren om. Het vermoeden wordt steeds harder dat men kennelijk de bedoeling had om slechts enkele “Friends and Families” uit de VHP daar zeggenschap over te geven […] Read more

SPAARGELDEN INZETTEN VOOR STIMULERING PRODUCTIE EN MEER WERKGELEGENHEID

De PALU is van mening dat met de uitgifte van certificaten de Centrale Bank van Suriname (CBvS) het beleid voortzet waarbij slechts een kleine selecte groep Surinamers met veel geld worden bevoordeeld met hele hoge rente uitkeringen. Het is voorts het vastleggen van spaargelden zonder dat deze worden ingezet in de ontwikkeling van Suriname. Waarom zou je dat willen doen terwijl de Surinaamse economie momenteel vastzit en productie ondernemers zitten te springen om financiële middelen? Ondertussen zijn de internationale omstandigheden zodanig veranderd dat er genoeg vraag is naar voedsel wat erg gunstig is voor onze exportproductie. Waarom niet de gelden […] Read more

SLM EEN ROL GEVEN IN ONTWIKKELING VAN SURINAME ALS GEHEEL

De PALU is van mening dat De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij tot op heden te weinig is ingezet om de nationale economie tot ontwikkeling te brengen. Enge, op partijpolitiek gebaseerde overwegingen hebben gemaakt dat SLM is uitgegroeid tot een verlieslatend waterhoofd. Veel te veel personeel wordt in dienst genomen afkomstig van de politieke partij van de President-Commissaris dat geniet van de goedkope “IPB‑tickets”. Een meer nationale benadering van de SLM zou allang moeten hebben geleid tot brede samenwerking met de toerisme en agrarische sector.

AANSTURING NIEUWE LEIDING
Dat ook de huidige leiding van SLM met een duurbetaalde directeur op een verkeerd spoor zit […] Read more

Bewoners wateroverlast gebieden vragen dringend aandacht

Bewoners wateroverlast gebieden vragen dringend aandacht

Bewoners van de onder water gelopen gebieden in Brokopondo vragen dringend aandacht voor de problemen waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Het verzoek werd gedaan aan een delegatie van A20, APS, DOE, HVB en PALU. De delegatie van deze buitenparlementaire politieke partijen bracht een oriënterend bezoek aan de getroffen gebieden en dorpen uit solidariteit van de aldaar wonende Surinamers. De bewoners waren blij met het drinkwater omdat er daar momenteel dringend een behoefte voor is.

 

Behoefte aan drinkwater

Het bezoek begon in Klaaskreek met een ontmoeting met Basja King Samuel. Bij deze ontmoeting werd in diverse toespraken benadrukt dat wij allemaal Surinamers zijn […] Read more