8 December Strafproces Boet Verder in aan Geloofwaardigheid

Bij de voortzetting van het 8 december strafproces op 15 februari j.l. heeft de President van de Krijgsraad wederom een procedure gevolgd die totaal niet in overeenstemming lijkt te zijn met de geldende wetten. In dit geval betrof het de wijze van voortzetting van het proces tegen de hoofdverdachte, dat in januari formeel was opgeschort om een geheime getuige a charge door de Rechter Commissaris te doen horen.

Het 8 december proces was in januari van dit jaar opgeschort omdat er sprake was van een geheime getuige van het Openbaar Ministerie die door de Rechter Commissaris (RC) nog gehoord zou moeten […] Read more