BEDREIGINGEN VP ZIJN A-NATIONAAL EN STRIJDIG MET GRONDWET

De politieke partijen A20, Doe, PALU, HVB en APS hebben geschokt maar ook met verbazing gereageerd op de bedreigingen die door de vice-president (VP) zijn geuit aan het adres van de advocate Serena Essed en het Constitutioneel Hof (CHS). De bedreigingen zijn niet alleen A-nationaal, maar strijdig met de Grondwet die elke burger toestaat om een eigen mening te hebben. Voorts druisen de bedreigingen in tegen hetgeen is overeengekomen in het regeerakkoord dat getekend is door de huidige regeercoalitie waar de ABOP deel van uitmaakt. A20, Doe, PALU en APS spreken de zorg uit voor niet alleen de nationale schade […] Read more