SURFIN: FOUTE BEKWAAMHEID OF BEKWAME FOUT?

SURFIN: FOUTE BEKWAAMHEID OF BEKWAME FOUT?

Voor de PALU lijkt de recente oprichting van New Surfin NV door VHP-toppers om investeringen aan te trekken en de besteding te coördineren een grote grap van nationale omvang te worden. Hebben de bekwaam te achten ministers en andere VHP-prominenten zich vergist? Hebben zij met hun foute bekwaamheid zoveel administratieve en juridische vergissingen begaan terwijl er genoeg voorbeelden van staatsbedrijven met hetzelfde doel bestaan zoals InvestSur en IDCS? Of gaat het om een bekwame fout, dat wil zeggen, heel doelbewust, bekwaam handelen met foute, discutabele bedoelingen, zoekend naar de mazen in onze wetgeving?

Hoe het ook zij, het resultaat is hetzelfde: […] Read more