SURINAME LAAT ZICH VERNEDEREN DOOR NEDERLAND

SURINAME LAAT ZICH VERNEDEREN DOOR NEDERLAND

De samenleving gaat al een jaar gebukt onder de negatieve gevolgen van de aanhouding van de geldzending van 19.5 miljoen euro door Nederland. En het is moeilijk te begrijpen dat van de regeringszijde geen enkele afdoende politieke reactie komt. Juist omdat er geen aanwijsbare juridische redenen zijn waarom de geldzending van 19,5 miljoen euro door Nederland is aangehouden moeten de redenen van de inbeslagname in de politieke hoek gezocht worden. Dat het bankwezen van Suriname maatregelen zou moeten nemen om het geld los te krijgen is een drogreden. Maar vanuit de regering stelt niemand zich de vraag of het Openbaar […] Read more

VERKOOP 30% GOUDAANDEEL, HOUDEN ZE WEL VAN SURINAME ?

VERKOOP 30% GOUDAANDEEL, HOUDEN ZE WEL VAN SURINAME ?

Het is de regering ernst om het 30% aandeel van Suriname in de overeenkomst met Iamgold te verkopen. Dit aandeel en daardoor de extra inkomsten voor de Staat werden in 2013 bereikt via zware onderhandelingen. Binnenkort mag De Nationale Assemblee (DNA) voorstellen tegemoet zien om de overeenkomst te wijzigen, en wel zeer in het nadeel van Suriname en zeer in het voordeel van Iamgold. Zoals we op 23 februari al schreven zou dit het stomste zijn dat de regering kon bedenken. Maar het is nog erger dan dat. Volgens PALU voorzitter Jim Hok laat de coalitie hiermee jammer genoeg zien […] Read more

PALU, HET POLITIEK ALTERNATIEF

PALU, HET POLITIEK ALTERNATIEF

Wij Surinamers hebben de plicht om elkaar te motiveren, om de inrichting van ons land af te stemmen op onze eigen behoeften en mogelijkheden. Dit is voor de PALU de belangrijkste opdracht die wij, Surinamers hebben meegekregen bij de onafhankelijkheid. Na 43 jaren is deze opdracht nog steeds niet opgepakt en zijn wij overgeleverd aan de stemming en creativiteit van toevallige regeringen en politieke partijen die beleid formuleren, zonder duidelijke richting, concept of doel. Aan deze onsystematische en onsamenhangende manier van leidinggeven aan onze natie moet bij de komende verkiezing een eind komen.

 

Politieke partijen die leiding moeten geven aan de […] Read more

Volk beknot in democratische rechten

Volk beknot in democratische rechten

Met het laten betalen van politieke partijen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen is in werkelijkheid een nieuwe, ondemocratischer vorm van kiesrecht ingevoerd. Slechts partijen die veel geld hebben, zullen zonder belemmering kandidaten naar voren kunnen schuiven en meedingen naar het bestuur van het land. Hiermee is de Surinaamse burger teruggeworpen in de tijd van het kolonialisme, zegt ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal.

Bij de NDP heeft men kennelijk niet goed begrepen wat dekoloniseren inhoudt, meent de politicus. “De belofte van de NDP om schouder aan schouder, zij aan zij met het volk te werken aan het oplossen […] Read more