OLIE-INKOMSTEN DUURZAAM INZETTEN VOOR ALGEMEEN SURINAAMS BELANG

OLIE-INKOMSTEN DUURZAAM INZETTEN VOOR ALGEMEEN SURINAAMS BELANG

De PALU feliciteert via dit persbericht de totale Surinaamse gemeenschap, de Regering en De Nationale Assemblee met de significante olievondst voor de kust van Suriname. In deze felicitatie betrekken wij apart nog de Staatsolie-gemeenschap die vanuit de eigen betrokkenheid natuurlijk ook al een hele tijd uitkijkt naar deze aankondiging.

De PALU wijst erop dat grote olievondsten in ons land, vooral vanwege de kleine schaal van onze economie, een doorslaggevende, sturende invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van onze Surinaamse samenleving. Des te meer reden voor de PALU om vast te stellen dat wij Surinamers gezamenlijk, politieke partijen en maatschappelijke groepen, […] Read more

PARTIJEN VOOR VOLDONGEN FEIT IN KWESTIE SURALCO

PARTIJEN VOOR VOLDONGEN FEIT IN KWESTIE SURALCO

De PALU is ingegaan op de uitnodiging van de President om op 2 januari geïnformeerd te worden over de overname van de Afobakadam en eventuele verder te ondernemen stappen. De PALU vindt in principe dat de Nationale Assemblee de eerste plaats is om de politieke partijen in DNA, inclusief de rest van de gemeenschap te informeren over dit soort zaken. De meerwaarde voor een aparte bijeenkomst hiervoor met politieke partijen hebben wij niet kunnen ervaren. Bij het gesprek met de president waren van PALU-zijde aanwezig de voorzitter Jim Hok en bestuurslid Imran Taus.

De partij is van mening dat het nationaal […] Read more

PALU verwelkomt 2020 met inspiratie en enthousiasme

PALU verwelkomt 2020 met inspiratie en enthousiasme

In 2020 zal Suriname 45 jaar onafhankelijk zijn. Zoals de PALU vaker heeft gesteld zijn wij nog steeds niet serieus begonnen om een land te bouwen voor ons Surinamers zelf. Natuurlijk is geen enkel land in de wereld helemaal onafhankelijk van de rest. Maar vanaf 1975 hebben wij de gelegenheid om zelf richting te geven aan de ontwikkeling die in ons eigen Surinaams voordeel werkt. En dat kan alleen wanneer wij met zijn allen betrokken zijn bij die ontwikkeling, in alle sectoren, in alle regio’s, in alle lagen van de bevolking, etc. De inbreng van de burgers wordt door de […] Read more