DISCUSSIE SALARISVERHOGINGEN GEEFT WRANGE SMAAK

DISCUSSIE SALARISVERHOGINGEN GEEFT WRANGE SMAAK

De hele discussie over het al dan niet stopzetten van de salarisverhoging van ministers en DNA leden krijgt steeds meer een wrange smaak. Het gehaal en getrek van parlementaire fracties, lijkt slechts te gaan om “wie gaat met de eer strijken”. Deze strijd om eer lijkt te zijn verworden tot een platvloerse gebekvecht waarin alles mag en kan. Buiten alle wettelijke regels om zou dan de president mondeling de opdracht hebben gegeven om de salaris verhoging komende maand niet uit te betalen aan de ministers. In allerhaast heeft de VHP fractie ook een initiatief wet ingediend bij de DNA voorzitter. […] Read more

VORM EN INHOUD BELANGRIJK BIJ WIJZIGING BROKOPONDO OVEREENKOMST

VORM EN INHOUD BELANGRIJK BIJ WIJZIGING BROKOPONDO OVEREENKOMST

Bij wijziging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) zijn zowel de manier waarop dat gebeurt, als datgene wat uiteindelijk op papier komt, van belang. Dat is de reactie van de PALU op toch weer nieuwe verhalen als zou de regering van plan zijn om een gewijzigde BO met Alcoa te tekenen, nog voordat De Nationale Assemblee zich daarover heeft uitgesproken.

De PALU gaat er vanuit dat de regering, de president, het nu wel uit hun hoofd zullen laten om met Alcoa iets te tekenen zonder goedkeuring vooraf van De Nationale Assemblee. Als de regering, de president, dat toch doet, dan is dat […] Read more

SLOOP AANGEHOUDEN NA STRIJD; ARGUMENT GOEDKOOP

SLOOP AANGEHOUDEN NA STRIJD; ARGUMENT GOEDKOOP

“Natuurlijk zijn we blij dat de sloop van de aluinaarderaffinaderij voorlopig wordt aangehouden. Wij zouden dat kunnen zien dat als een succes van al die mensen en groepen die, ieder uit eigen overweging, zich tegen de ontmanteling hebben verzet, inclusief DNA voorzitter Jenny Simons. Toch vragen we ons af wat nou precies de reden is geweest voor dit besluit van de regering,” zegt Jim Hok, voorzitter van de PALU.

Hok merkt op dat wie er zonder meer vanuit gaat dat het gezond verstand en de liefde voor Suriname ineens de overhand heeft gekregen, die zou weleens ernstig bedrogen kunnen uitkomen. “We […] Read more