VEILING TERMIJN DEPOSITO’S BEWUSTE BENADELING VAN DE STAAT

VEILING TERMIJN DEPOSITO’S BEWUSTE BENADELING VAN DE STAAT

Mede naar aanleiding van de kritieken van de PALU en andere deskundigen en organisaties heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een verklaring uitgegeven op haar website over de veilingen van Termijn Deposito’s (TDs). Deze verklaring roept meer vragen op dan dat het vragen beantwoordt. De veilingen van TDs zouden vallen onder hetgeen is overeengekomen met het IMF. Na bestudering van de IMF-overeenkomst blijkt de CBvS een verkeerde interpretatie heeft gegeven aan het begrip “Open Market Operations”. Zoals nu toegepast komen de veilingen van de TDs neer op een verrijking van de banken met publieke gelden zonder dat zij er […] Read more

BELEID CBVS DODELIJK VOOR PRODUCTIE

BELEID CBVS DODELIJK VOOR PRODUCTIE

Het beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) met het veilen van Termijn Depositos (TDs) en daarmee de verhoging van de rente is momenteel dodelijk voor de Surinaamse productie. De PALU is van mening dat daar waar juist in een financiële crisis de productie en daarmee de eigen verdiensten en meer werkgelegenheid gestimuleerd had moeten worden, met deze maatregel dat juist wordt afgeremd. Dat in deze tijd de regering dit toelaat maakt nogmaals duidelijk dat de huidige coalitie slecht heeft nagedacht over de ontwikkeling van ons land. Alle mooie woorden in het Herstelplan over productie stimulering ten spijt, hiermee […] Read more

REGERING GEEFT INITIATIEF UIT HANDEN; VOLK MOET ZICHZELF REDDEN

REGERING GEEFT INITIATIEF UIT HANDEN; VOLK MOET ZICHZELF REDDEN

De voorzitter van de PALU, Jim Hok, wenst namens de partij, de gemeenschap veel sterkte toe in het jaar 2022 dat nu voor ons ligt. Het zal aan onszelf liggen wat wij ervan maken, omdat wij van de regering weinig steun hoeven te verwachten. Dit is niet om de regering onaangenaam te zijn. Maar de regering onder leiding van president Chan Santokhi heeft de regie van het eigen beleid uit handen gegeven toen men besloot om achter het IMF aan te gaan lopen. Zo werkt dat namelijk. Om het IMF-geld te blijven ontvangen, zal de regering het beleid moeten uitvoeren […] Read more

IMF-MONI DORO, MAAR HOE VERDER?

IMF-MONI DORO, MAAR HOE VERDER?

Als je iemand of een instantie zou willen feliciteren met de goedkeuring door het IMF, dan is het wel de regering Santokhi. Dit, vanwege de vasthoudendheid in het treffen van maatregelen om de fondsen van het IMF los te krijgen. Het valt echter wel te bezien of we ook de samenleving moeten feliciteren. De regering heeft namelijk het IMF-geld wel losgekregen, maar wij moeten ons goed realiseren dat in deze overeenkomst ook is afgesproken dat er nog verder gesneden zal worden in diverse voorzieningen van het volk. Het IMF zal elke drie maanden wanneer er een deel van het geld […] Read more