MEER SAMENHANGEND BELEID NODIG IN GEZONDHEIDSZORG

MEER SAMENHANGEND BELEID NODIG IN GEZONDHEIDSZORG

Het brengt ons nergens om met polariserende standpunten te komen, niet in de politiek, en zeker ook niet in de gezondheidszorg. De regering zal er goed aan doen om eindelijk te komen met een lange termijn beeld (ook) voor de gezondheidszorg. Een meer samenhangend kort en middellang beleid van daaruit zal geformuleerd moeten worden hoe dat lange termijn beeld concreet ingevuld zal worden. Door het ontbreken hiervan wordt momenteel op een verkeerde wijze gekeken naar het oplossen van problemen die zich nu aandienen onder andere door de financiële crisis. Met de lange termijn visie zou meer eenheid gecreëerd moeten worden […] Read more

PALU GAAT 2018 VASTBERADEN TEGEMOET

De PALU gaat 2018 vol vertrouwen tegemoet en roept de hele Surinaamse gemeenschap op om dit ook te doen. Dit zelfvertrouwen komt niet omdat de partij ineens wonderen verwacht vanuit het regeerbeleid. Maar na gedegen studie meent de partij te hebben achterhaald wat de belangrijkste redenen zijn dat de ontwikkeling van Suriname sinds onze staatkundige onafhankelijkheid maar niet goed op gang komt. Deze analyse is opgenomen in het PALU jubileumboek. Gewapend met deze nieuwe inzichten zou Suriname reeds op relatief korte termijn belangrijke successen kunnen boeken en een onderbouwd lange termijn ontwikkelingsplan kunnen uitzetten. Dit zegt de voorziter van de […] Read more