VHP EN ABOP MAKEN VOLK TOT BEDELAARS

VHP EN ABOP MAKEN VOLK TOT BEDELAARS

De VHP startte op 1 april met een actie om een pakket van levensmiddelen tegen lagere prijzen aan de samenleving aan te bieden dan waarvoor ze in de supermarkt worden aangeboden. Alsof dat niet voldoende is, vindt de verkoop slechts op het VHP-partijcentrum plaats. Ondertussen gaan ook beelden rond van de voorzitter van de ABOP, tevens Vice-President, die gratis pakketten uitdeelt in Moengo. De levensmiddelen zouden rechtstreeks van de importeur aan de VHP zijn verschaft; de ABOP blijft in het duister hierover. De grote vraag die rijst is, waarom de president, die tevens VHP-voorzitter is, EN de Vice-President, die tevens voorzitter […] Read more