IMF-MONI DORO, MAAR HOE VERDER?

IMF-MONI DORO, MAAR HOE VERDER?

Als je iemand of een instantie zou willen feliciteren met de goedkeuring door het IMF, dan is het wel de regering Santokhi. Dit, vanwege de vasthoudendheid in het treffen van maatregelen om de fondsen van het IMF los te krijgen. Het valt echter wel te bezien of we ook de samenleving moeten feliciteren. De regering heeft namelijk het IMF-geld wel losgekregen, maar wij moeten ons goed realiseren dat in deze overeenkomst ook is afgesproken dat er nog verder gesneden zal worden in diverse voorzieningen van het volk. Het IMF zal elke drie maanden wanneer er een deel van het geld moet worden overgemaakt, nagaan in hoeverre de regering zich aan deze afspraak heeft gehouden.

Zoals bekend kan worden geacht zijn de eerste maatregelen (prior actions) van deze overeenkomst reeds genomen: de valuta koersen zijn losgelaten, daarmee is ook de stijging van brandstofprijzen en de prijzen van onze eerste levensbehoeften vrijgelaten. Ook is aan de eerste gedeeltelijke afschaffingen van de subsidies op stroom en water voldaan. Deze reeds genomen pijnlijke maatregelen passen in het reeds lang gebruikte standaard IMF‑recept. Deze aanpak beoogt de begroting van de regering in balans te laten brengen. Dit doel wordt simpelweg bereikt door de reeds ingetreden sterke verarming van het volk.

Dit besluit van het IMF stelt de regering in de gelegenheid om nieuwe forse leningen aan te gaan bij verschillende instellingen zoals de Inter-American Development Bank (IDB), De Wereld Bank en de Caribbean Development Bank. Deze multilaterale instellingen hebben reeds toegezegd dat ze bereid zijn om geld aan onze regering te lenen, zodra Suriname rond is met het IMF. Het mag niet vergeten worden dat het hierbij gaat om nog meer leningen tot een bedrag van 1 miljard US-dollar. Het valt de PALU op dat de regering in dit traject geen plaats inruimt voor de Islamic Development Bank (IsDB) waarmee Suriname in het recente verleden ook een goede relatie heeft ontwikkeld.

De PALU hoopt, en dringt bij de regering op aan, dat de regering erop toe zal zien om deze nieuwe leningen daadwerkelijk aan te wenden voor duurzame productieverhoging. Dat zal dan zonder meer een zegen kunnen zijn voor ons land. Maar we moeten ook met beide benen op de grond blijven staan. Onze huidige regering onder leiding van president Santokhi is tot nog toe namelijk geen ster gebleken in het stimuleren van de productie. Uit het Crisis en Herstelplan valt ook niet veel hoop te putten, omdat veel maatregelen in het vooruitzicht gesteld zijn, maar nog steeds niet zijn uitgevoerd volgens planning. En het goedgekeurde Meerjaren Ontwikkelings Plan (MOP) zit vol van wenselijkheden die niet aansluiten op het tot nu toe gevoerde beleid.

Het IMF-geld is bedoeld als verlichting voor de monetaire positie van de Centrale Bank en het budget van de regering. Maar wat de regering er precies mee zal doen valt ook nog te bezien. Tot nog toe heeft de regering het krappe budget uit eigen inkomsten niet bepaald nuttig weten aan te wenden, als we denken aan uitstapjes als Dubai, het regelen van familie en vrienden in topposities en dergelijke en de vele volgauto’s.

Wij moeten er dan ook rekening mee houden dat met de komst van de IMF-gelden er veel meer geld beschikbaar zal zijn, maar met veel geleend geld komt niet automatisch een goed beleid dat tot spoedige ontwikkeling van ons land en volk leidt.

De PALU is altijd een voorstander geweest van het investeren van leningen in rendabele productieve activiteiten. Suriname beschikt immers over meer dan US$ 1.5 miljard aan besparingen door ons eigen volk. De PALU roept heel lang op om de lokaal gespaarde gelden te mobiliseren voor productie doeleinden. Net als buitenlandse investeerders willen ook lokale ondernemers investeren, produceren en winst maken onder dezelfde voorwaarden. Productie investeringen betekenen niet alleen meer inkomsten voor de samenleving en de overheid. Er komt ook meer werkgelegenheid. Dit is belangrijk voor onze jongeren die momenteel in een uitzichtloze situatie zijn beland door de sterke verarming en de krimpende Surinaamse economie. En succesvolle investeringen in de productie herstellen voorts ook het vertrouwen in de Surinaamse dollar en bieden het volk hoop en perspectief om binnen korte termijn uit de financiële crisis te geraken. De PALU roept daarom de regering op om er alles aan te doen om met de IMF-overeenkomst in de hand, de productie-investeringen in met name de duurzame sectoren, de groei van onze economie te bevorderen.

Facebook Comments