PALU VERKLARING INZAKE NEDERLANDSE EXCUSES SLAVERNIJ VERLEDEN

PALU VERKLARING INZAKE NEDERLANDSE EXCUSES SLAVERNIJ VERLEDEN

De PALU wenst in het kader van wat er vandaag naar voren is gebracht, over hoe politiek Den Haag wenst om te gaan met het Nederlands Slavernijverleden, het volgende naar voren te brengen.

 

Wij als Surinamers hebben niets aan uw excuses, of verontschuldigingen in wat voor een vorm dan ook, als u als een voormalige onderdrukker nog steeds als een onderdrukker gedraagt. De excuses onder die omstandigheden zullen slechts het belang van u als onderdrukker dienen.

 

Het uitmoorden van onze inheemse voorouders is voortgekomen uit een systeem van onderdrukking, net zo het onderdrukken, martelen, verkrachten en de dehumanisering van onze tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders. Datzelfde systeem van onderdrukking heeft de ellendige periode van contractarbeid voorgebracht waar Hindoestaanse en Javaanse voorouders zijn gemarteld en verkracht. Leiders die tijdens de contractperiode in opstand kwamen zijn geëxecuteerd op 1 meter afstand van achteren. Vervolgens zijn leiders die het volk een andere, onafhankelijke richting wezen opgesloten en of verbannen, zoals dat is gebeurd met Anton De Kom en Louis Doedel.

 

Het systeem van onderdrukking is na de eerste algemene verkiezingen in Suriname in 1949 alleen maar subtieler geworden. Eerst werden overwegend politieke partijen toegestaan die op basis van etniciteit en geloofsovertuiging waren georganiseerd. Surinaamse politici die loyaal waren naar politiek Den Haag kregen alle ondersteuning, degenen die dat niet waren kregen geen financiële en politieke ondersteuning zoals premier Pengel. De onafhankelijkheid kwam zo snel in 1975 omdat politiek Den Haag kon steunen op de toenmalige Surinaamse politici, zowel in de coalitie als de oppositie. Maar toen premier Arron niet deed wat politiek Den Haag wilde na 1975 werden Surinaamse militairen aangezet tot een machtsovername in 1980. En kennelijk waren met de militairen de afspraak gemaakt, coupen en terug naar het kamp. Maar toen ze dat niet deden kregen we op ons dak de Nederlandse militair Ormskirk in 1981 en was tijdens de coup van Rambocus‐ Hawker in 1982 elk minuut contact met de Nederlandse ambassade. En als dat mislukt wordt een militaire interventie gepland in december 1982. En als die ook mislukt door de ellendige gebeurtenissen van december 1982, start politiek Den Haag een binnenlandse oorlog waar Suriname economische schade heeft geleden en waar Suriname tot de dag van vandaag last heeft van de sociale gevolgen van die oorlog.

 

De manipulaties van politiek Den Haag zijn in de loop van de jaren dus alleen maar subtieler geworden. Nog steeds kunnen politieke leiders in Suriname die loyaal zijn naar Den Haag rekenen op de actieve ondersteuning van politiek Den Haag. Politieke leiders die dat niet zijn, democratisch gekozen of niet, krijgen de ondersteuning niet en worden zelfs tegengewerkt.

 

De manipulaties en de nieuwe vormen van onderdrukking zijn zo subliem dat nog steeds Surinamers het aandeel van politiek Den Haag onder andere in de gebeurtenissen van de jaren 80 ontkennen.

 

Uw archieven over de slavenperiode waren ook gesloten voor de gewone burger. Ook uw politiearchieven over de executies van leiders van de contractarbeiders waren voor 30 jaren gesloten. Vervolgens biedt u slechts excuses aan de familie van Anton de Kom en leidt daarmee de aandacht af van de gevolgen die dat heeft gehad voor geheel Suriname. Gaan hierna ook slechts excuses volgen voor de familie van Louis Doedel? Vervolgens sluit u de archieven over de december 82 gebeurtenissen. En u praat nu over een “gedeeld verleden” waarmee u slechts het verleden HIER wilt delen en niet de rijkdommen die u heeft vergaard en gebracht naar Nederland om uw eigen land tot ontwikkeling te brengen. En nu is er sprake van excuses voor uw slavernijverleden. Wanneer volgen de excuses over het uitmoorden van de inheemsen, de onderdrukking van de contractarbeiders, de manipulaties na 1948 zoals de rol van politiek Den Haag bij de val van regering Pengel. Wanneer zullen de excuses volgen over de rol van politiek Den Haag in de gebeurtenissen van de jaren 80? Moeten we weer 400 jaren wachten totdat u een studiegroep instelt waarna u mogelijk wederom niet zal wachten op de volledige uitkomst omdat u de volledige waarheid niet onder ogen wilt of kan zien?

 

Excuses in wat voor een vorm dan ook van een voormalige onderdrukker die zich nog steeds als een onderdrukker gedraagt, kunnen en mogen we als Surinamers niet accepteren.

 

De eenzijdige excuses die politiek Den Haag wilt uiten ziet de PALU slechts als een poging om haar gezicht te verschonen terwijl zij doorgaat met haar manipulaties. Eenzijdige excuses en nog minder herstelbetalingen zullen slechts een middel zijn om het Surinaamse volk te verdelen en te beïnvloeden voor een nieuwe vorm van onderdrukking.

 

Daarom roept PALU Politiek Den Haag op: LET THE SURINAMESE PEOPLE GO!!! Laat het Surinaamse volk met rust. Blijft u thuis met uw excuses en herstelbetalingen. Wij willen ons eigen land inrichten naar onze eigen belangen en behoeften op onze eigen wijze.

 

Onze sterke voorouders zijn reeds opgeofferd voor het voorbestaan van het Nederlandse volk, ook voor de Welvaart en het Welzijn van de Nederlandse generaties nu. Maar onze sterke voorouders die dat hebben overleefd, hebben tegelijkertijd de huidige, multi‐getalenteerde generatie van sterke Surinamers voortgebracht die onafhankelijk denken en Suriname in alle politieke vrijheid tot ontwikkeling willen brengen.

 

Wat we als Surinamers zullen hebben is
Wat wij zelf zullen hebben opgebouwd.
Wat we als Surinamers zullen houden is
Wat we zelf kunnen verdedigen.
Wat we als Surinamers zullen krijgen is
Wat we zullen weten af te dwingen.
Wat we als Surinamers zullen zijn is
Wat we van ons zelf zullen hebben gemaakt.

 

PALU Voorziter Jim Hok

Facebook Comments