BETER GRONDBELEID NODIG, ABSOLUUT GEEN GRONDCONVERSIE

BETER GRONDBELEID NODIG, ABSOLUUT GEEN GRONDCONVERSIE

Op een drukbezochte Open Dialoog van het BeleidsForum voor Natuurlijke Schatten in het PALU-partijcentrum kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat de grondconversie van president Santokhi niet in nationaal belang is. Het gestelde doel om meer inkomsten voor de overheid te genereren blijkt een fake argument te zijn. Bovendien wordt de zogenaamde ‘kleine man’ voor de gek gehouden en met valse argumenten in een val gelokt. Het volk heeft een beter grondbeleid nodig en absoluut geen grondconversie.

GEEN JURIDISCH VERSCHIL

Zo wordt als argument gebruikt dat gronden in eigendom meer waard zouden zijn en meer zekerheid zouden geven. Irvin Kanhai, die de juridische aspecten van conversie belichtte, legde in zijn inleiding uit dat er geen verschil is in juridische zekerheid tussen eigendomspercelen en grondhuurpercelen. Het is de vernietigende trage en omslachtige werkwijze van de overheid waardoor mensen de keus zouden willen maken voor eigendom. Het is diezelfde traagheid en omslachtigheid die banken een argument geeft om minder vlot hypotheken te geven op grondhuurpercelen. Ook de beperkte duur van grondhuur van 40 jaar zou daartoe bijdragen. Kanhai gaf aan dat de regering er ook voor had kunnen kiezen om juist deze beperkingen weg te nemen. Het gehele volk zou hierbij veel meer baat hebben.

EXTRA INKOMSTEN

Emanuel Scheek veegde het argument van tafel dat de regering deze grondconversie wil invoeren omdat zij extra inkomsten nodig heeft. Heel gedetailleerd legde hij uit dat als de huur op grondhuurpercelen realistisch zou worden, de regering veel meer inkomsten zou genereren dan met de huidige grondconversie zoals voorgesteld door president Santokhi. Scheek benadrukte dat als mensen op dit moment hun bouwkavel omzetten naar eigendom, het lastiger wordt voor hun kinderen en kleinkinderen om in de toekomst een stuk grond te hebben om op te wonen.

President Santokhi’s conversieplan zal de grondprijzen fors laten stijgen, waardoor grond volledig onbetaalbaar wordt voor de gemiddelde Surinamer.

CONVERSIE ONNODIG

Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU, gaf aan dat de regering door beter grondbeleid het prijsverschil tussen grondhuur- en eigendomspercelen zal verdwijnen. Zo ontbreekt momenteel een wet op de Ruimtelijke Ordening en bestemmingsplannen als beleidsinstrument. Ook zou de regering de overdracht van grondhuurpercelen uitgegeven voor bewoning en bebouwing via de notaris kunnen laten plaatsvinden. Hiermee zou de huidige, ellendig lange procedure die via de minister verloopt, kunnen worden afgeschaft. Ook kunnen dezelfde grondhuurpercelen worden uitgegeven niet gebonden aan een eindige periode van 40 jaren. Ramnandanlal waarschuwde als het conversiebeleid doorgaat, zullen alleen rijke mensen uiteindelijk grond bezitten, wat tot sociale onrust kan leiden in de toekomst.

CONVERSIE VAL VOLKSWIJKEN

De president zei kortgeleden dat zijn “conversiebeleid” bedoeld is als een “sociaal beleid” om iets terug te geven aan mensen in volkswijken zoals Flora, die wonen op een grondhuurperceel van 400m2. Als men niet genoeg geld heeft om voor die conversie te betalen, regelt hij zelfs een lening. De President beweert dat mensen uit volkswijken ineens rijker zouden zijn, omdat ze dan op een eigendomsperceel wonen in plaats van grondhuur. President Santokhi vergat te zeggen dat je de rijkdom van grondconversie pas kan voelen als je jouw perceel verkoopt. Maar waar ga je dan wonen? En wat doet de bank als je jouw lening niet kan terugbetalen? Alle drie sprekers adviseerden de burger om niet in de “conversie val” te lopen en om niet in te gaan op het aanbod van president Santokhi.

WEGGEGOOID GELD

Vanuit de deelnemers aan deze Open Dialoog van het BeleidsForum voor Natuurlijke Schatten werd een beroep gedaan op de PALU en iedereen die daartoe kon bijdragen, om deze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden. Met een beter grondbeleid in toekomst zal iedereen baat bij hebben en nu geld betalen voor de conversie zal blijken weggegooid geld te zijn.

PALU Secretariaat Massa Communicatie en PR

Facebook Comments