About PALU

This author has not yet written his bio.
Meanwhile let's just say that we are proud PALU contributed with 35 entries.

Entries by PALU

WIJZIGING KIESSTELSEL MOET MET BREED MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

WIJZIGING KIESSTELSEL MOET MET BREED MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

De PALU is van mening dat de wijziging van de kiesregeling zal moeten geschieden met een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak. In een goed functionerend democratie was er allang een proces opgestart om de wijziging van de kiesregeling niet over te laten aan alleen de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee (DNA). Het wetsvoorstel tot wijziging zal daarom de formele weg moeten bewandelen, ingediend door de regering, om minimaal de Staatsraad te horen.

VERWARRING

Het is natuurlijk het recht van elke politieke partij in DNA om een initiatiefwetsvoorstel in te dienen. Maar in de nationale kwestie van wijziging van […] Read more

Koninkelijke excuses in perspectief bekijken

Koninkelijke excuses in perspectief bekijken

Het mag duidelijk zijn dat veel Surinamers in Nederland maar ook in Suriname, om allerlei redenen, erg veel waarde hechten aan de excuses die de Nederlandse koning Willem-Alexander op 1 juli jl. heeft uitgesproken. Laat dat dan maar zo zijn. Maar de PALU vindt dat wie zich serieus wil bezighouden met het bestuur over Suriname en inhoud en vorm wil helpen geven aan de toekomst van ons land, wel verder moet kijken en dieper moet graven. PALU-voorzitter Jim Hok stelt dat dit ermee begint dat we deze koninklijke excuses voor het Nederlandse slavernijverleden niet geïsoleerd, maar in perspectief moeten bekijken. […] Read more

BESTUURSRECHTELIJKE CONTEXT WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR ONDERONTWIKKELD

BESTUURSRECHTELIJKE CONTEXT WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR ONDERONTWIKKELD

Na bestudering van de ontwerpwet Wet Openbaarheid van Bestuur is de PALU tot de conclusie gekomen dat de bestuursrechtelijke context van de wet onderontwikkeld is. Hiermee zal de beoogde openbaarheid onvoldoende worden bereikt. De regeerder heeft een grotere verantwoordelijkheid dan slechts een wet goedkeuren en afkondigen. Volgens de PALU zal een meer samenhangend beleid ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden om openbaarheid van bestuur mogelijk te maken.

SAMENHANGEND BELEID

Op uitnodiging van De Nationale Assemblee hebben de deskundigen van de PALU het aangeboden ontwerp doorgenomen. Hierbij is breder gekeken dan alleen naar de Wet. De PALU is van mening dat een wet binnen […] Read more

EXCUSES EN DEKOLONISATIE VOLGENS ANTON DE KOM

EXCUSES EN DEKOLONISATIE VOLGENS ANTON DE KOM

De Nederlandse regering heeft officieel excuses aangeboden aan de nazaten van Anton de Kom. Het is begrijpelijk dat sommige Surinamers en vooral de familie dit zien als een stap in het beter waarderen van het werk van Anton de Kom. Sommigen spreken zelfs van een “historisch moment”. De PALU grijpt dit moment aan om nogmaals te waarschuwen voor de wijze waarop Politiek Den Haag omgaat met het koloniaal verleden van Suriname. Het bieden van excuses aan slechts de familie van Anton de Kom is het verzwakken van het systematische onrecht dat het totale Surinaamse volk is aangedaan tot een eenmalig, […] Read more

WAT WORDT UW BELEID ALS DE US-DOLLAR KELDERT?

WAT WORDT UW BELEID ALS DE US-DOLLAR KELDERT?

PALU-Open brief aan President Santokhi:

Doordat de Amerikaanse Centrale Bank (FED) in de afgelopen twee tot drie jaar zoveel geld heeft bijgedrukt om de uitgaven van de overheid te dekken, vrezen experts dat de Amerikaanse dollar (USD) binnenkort ernstig in waarde zal dalen. Hiermee samenhangend spelen ook de kwesties van de BRICS-landen en de digitale dollar die de FED op korte termijn wil invoeren, in plaats van de papieren dollar die we nu kennen. Experts over de hele wereld maken zich ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen van deze twee zaken. In een Open Brief heeft de PALU-leiding gemeend een aantal […] Read more

IMMIGRATIE DAGEN WORDEN MISBRUIKT OM SURNAAMSE VOLK TE VERDELEN

IMMIGRATIE DAGEN WORDEN MISBRUIKT OM SURNAAMSE VOLK TE VERDELEN

De PALU is van mening dat de wijze waarop we inhoud geven aan onze nationale dagen van immigratie van de diverse bevolkingsgroepen misbruikt wordt om het Surinaamse volk te verdelen en te verzwakken. Ook bij de afgelopen viering van 150 jaar hindostaanse immigratie zijn zaken gepresenteerd vanuit de regering met een etnische benadering die niet alleen ongezond is voor de ontwikkeling van ons land, maar ook een verkeerd beeld geeft van ons verleden. De PALU is daarom een voorstander van een (1) nationale vrije dag van immigratie.

Opstanden

Zo zijn beelden onthuld van drie hindostaanse verzetsstrijders Mathoora, Ramjanee en Rajgaroo. Waarom per […] Read more

HET VOLK VERARMT DOOR ONWETENDHEID EN EEN INSCHATTINGSFOUT

HET VOLK VERARMT DOOR ONWETENDHEID EN EEN INSCHATTINGSFOUT

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is uitgekomen met een zoveelste verklaring naar aanleiding van de kritieken van “onwetende” beleidsmakers op de door haar uitgevoerde Open Markt Operaties (OMOs). Daarmee is volgens de PALU de verwarring compleet: De Nationale Assemblee (DNA) beschuldigt de CBvS, de CBvS beschuldigt DNA leden en de Minister van Financiën beschuldigt op zijn beurt het IMF. Ondertussen betaalt het volk de prijs met een dagelijks devaluerende SRD en lijkt de regering “demissionair” door een gebrek aan draagvlak voor het monetaire beleid in de eigen geledingen.

OMOS IN DE REGIO

De CBvS is inmiddels met meerdere verklaringen uitgekomen over […] Read more

REGERING MOET DE EER AAN ZICHZELF HOUDEN

REGERING MOET DE EER AAN ZICHZELF HOUDEN

Sinds het aantreden van deze regering komt onafgebroken het ene schandaal na het andere naar boven. Dit heeft niet alleen te maken met vermoedelijke corruptie, friends and family, maar nadrukkelijk ook met onkunde en onwetendheid. Nadat de PALU aanvankelijk als enige bezwaren maakte, geeft nu ook de Minister van Financiën toe dat de Open Markt Operaties (OMOs) “niet hadden moeten gebeuren”. Het IMF zou volgens hem een “inschattingsfout” hebben gemaakt. Met dit geklungel op het hoogste niveau moet de regering de eer aan zichzelf houden.

VOLK BETAALT

De PALU is van mening dat we een regering nodig hebben die niet alleen weet […] Read more

CRIMINEEL REGEERBELEID DRUKT HET VOLK IN DE ARMOEDE

CRIMINEEL REGEERBELEID DRUKT HET VOLK IN DE ARMOEDE

Met de huidige constante stroom aan extra SRDs in de Surinaamse economie zal de koers niet te houden zijn. Onder het mom van het IMF-herstelplan wordt door de regering met de zogenaamde Open Markt Operaties (OMOs) constant extra SRDs in omloop gebracht. US Dollars inkomsten van de overheid wordt ook “ingewisseld” bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zonder dat de US Dollars in omloop worden gebracht. Volgens de PALU wordt hiermee het volk bewust in de armoede gedrukt.  Men voert dit crimineel regeerbeleid zogenaamd om evenwicht in de Surinaamse economie te brengen maar niemand kan uitleggen hoe het dan […] Read more

INBESLAGNAME 19.5 MILJOEN EURO HAD DUIDELIJK EEN POLITIEKE REDEN

INBESLAGNAME 19.5 MILJOEN EURO HAD DUIDELIJK EEN POLITIEKE REDEN

Met de beslissing van de rechter in Nederland om de inbeslagname van 19,5 miljoen euro op te heffen is bevestigd dat het Nederlandse OM geen enkele aanleiding daartoe had. De PALU had al vanaf het begin aangegeven dat de inbeslagname vooral een politieke reden had om de Surinaamse economie te destabiliseren. Het Nederlandse OM heeft bij de inbeslagname niet geschroomd om internationale regels van soevereiniteit te overschrijden. Door de inbeslagname heeft Suriname inmiddels veel schade geleden.

SOEVEREIN LAND

Indien de Centrale Bank van een soeverein land handelingen pleegt in het internationale verkeer zijn deze handelingen beschermd door internationaal vastgelegde regels. Of die […] Read more