About PALU

This author has not yet written his bio.
Meanwhile let's just say that we are proud PALU contributed with 35 entries.

Entries by PALU

GEEN TIJD OM KERST TE VIEREN, BELEIDSFORUM BESPREEKT GRONDCONVERSIE

GEEN TIJD OM KERST TE VIEREN, BELEIDSFORUM BESPREEKT GRONDCONVERSIE

Wij kunnen het ons eigenlijk niet permitteren om Kerst of wat dan ook te vieren de komende tijd. We moeten waakzaam blijven, want onze regeerders slapen niet en zijn constant bezig met activiteiten die uiteindelijk negatief uitwerken voor ons Surinamers. Dat is de mening van de voorzitter van de PALU, Jim Hok. De eerder, door de PALU aangekondigde BeleidsForums zullen daarom in deze maand nog van start gaan. Deze BeleidsForums zijn bedoeld om de Surinaamse deskundigheid te betrekken bij de formulering van het ontwikkelingsbeleid.

Grondconversie kwam als dief in de nacht

Het Staatsbesluit over Grondconversie van president Santokhi heeft de samenleving overvallen […] Read more

MINISTER VAN FINANCIEN ONTTREKT ZICH AAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

MINISTER VAN FINANCIEN ONTTREKT ZICH AAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Zo langzamerhand lijkt de leugen rondom de Open Markt Operaties (OMOs) ingehaald te worden door de waarheid. De PALU is van mening dat de minister van Financien Stanley Raghoebarsing veel te gemakkelijk zich onttrekt van de eigen verantwoordelijkheid. Want, terwijl hij de beschuldigende vinger wijst naar het IMF, kan hij wel degelijk ingrijpen in de veel te hoog uitbetaalde, bijna misdadig te noemen OMO-rente door deze deels terug te halen.

ONVERMOGEN

Volgens de Bankwet zijn er twee monetaire autoriteiten in Suriname die in constant overleg met elkaar het monetair beleid moeten bepalen. En die zijn de minister van Financien en de Governor […] Read more

IS HET IMF SOCIALER DAN ONZE REGERING?

IS HET IMF SOCIALER DAN ONZE REGERING?

Dat uitgerekend het zeker niet als sociaal bekendstaande IMF aan onze regering duidelijk moet maken dat het regeringsbeleid a-sociaal is, dat zegt wel heel wat over het aanpassingsprogramma dat de regering aan het uitvoeren is. Tijdens de persconferentie van de delegatie van het IMF is er onder meer nadrukkelijk aangegeven dat het sociaal programma achterloopt en de lonen van de ambtenaren schandalig laag zijn. Nu zelfs het IMF dat zegt, wordt het voor de regering misschien duidelijk waarom er elke dag weer groepen opstaan om te protesteren tegen de lage inkomens en de slechte werkomstandigheden. De regering onder leiding van […] Read more

VOLK DOELBEWUST IN ARMOEDE GESTORT DOOR MONETAIR GEFINANCIERDE OMOS

VOLK DOELBEWUST IN ARMOEDE GESTORT DOOR MONETAIR GEFINANCIERDE OMOS

De PALU heeft meerdere malen erop gewezen dat met de Open Markt Operaties (OMOs) meer SRDs in de samenleving worden gepompt in plaats dat er SRDs worden afgeroomd. Nu blijkt uit verklaringen van deskundigen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en bevestigd door de ex-Governor Gersie dat ook nog op een verkapte wijze de financiering van de rente monetair heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, eindelijk komt de waarheid boven water dat de PALU het juist standpunt heeft ingenomen dat de bevolking op een bijna criminele wijze doelbewust in de armoede is gestort door de regering met de zogenaamde OMOs.

MONETAIRE […] Read more

WET RUIMTELIJKE ORDENING ONTBREEKT ESSENTIELE ELEMENTEN

WET RUIMTELIJKE ORDENING ONTBREEKT ESSENTIELE ELEMENTEN

Essentiele elementen zijn niet meegenomen in de conceptwet Ruimtelijke Ordening (RO). Tot deze conclusie komt de PALU na bestudering van het concept. Het ministerie van RO en Milieu heeft in een schrijven aan relevante stakeholders gevraagd om de conceptwet kritisch te beschouwen. De PALU heeft na bestudering van het concept het Ministerie haar kritieken op schrift doen toekomen.

RO Platform

Zo gaat de conceptwet ervan uit dat het Ministerie van RO het primaire planorgaan zal zijn van de regering als het om de RO. Maar de opstellers van de conceptwet nemen daarbij niet mee dat bijna alle ministeries doen aan planning van […] Read more

PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

PARTIJEN IN DNA SPELEN ONDER EEN HOEDJE

Met het kamerbreed aannemen van de verhoging van de waarborgsom naar SRD750 000 voor partijen om te kunnen deelnemen aan de komende verkiezingen, hebben de politieke partijen in DNA hun ware gezicht getoond. Opvallend is vooral het standpunt van de VHP, ABOP en PL, die vanuit de oppositie onder de vorige regering deze maatregel als “gelegenheidswetgeving” betitelden. De PALU roept de bevolking op om bij de komende verkiezingen in 2025 af te rekenen met deze opportunistische en ondemocratische politieke partijen.

OPPORTUNISME

Ook in andere kwesties viert opportunisme hoogtij onder deze politieke partijen zoals het verbod op pre-electorale combinaties. Toen de VHP in […] Read more

ECHTE INKOMSTEN UIT OFFSHORE OLIE PAS NA 2033

ECHTE INKOMSTEN UIT OFFSHORE OLIE PAS NA 2033

Door de nadelige overeenkomst met Oppenheimer zal de Staat tot 2033 weinig zeggenschap hebben over de inkomsten uit de offshore olie . Alle royalties uit block 58 zullen namelijk op een “offshore” rekening van de Oppenheimer bondholders moeten worden gestort. Uiteindelijk zal een restant bedrag worden overgemaakt na verrekening van de verplichtingen van de staat aan de Oppenheimer bondholders.

BESLAG GELEGD

De PALU had reeds eerder aangegeven dat de nieuwe overeenkomst met Oppenheimer erop neerkomt dat er beslag wordt gelegd op alle royaties uit block 58. In de overeenkomst is namelijk een bepaling opgenomen onder het mom van een “springing security” waarin […] Read more

BEGROTING 2024 ONUITVOERBAAR MET VERDRAAID BEGROTINGSTEKORT

BEGROTING 2024 ONUITVOERBAAR MET VERDRAAID BEGROTINGSTEKORT

Met een verdraaid begrotingstekort van 4.1% zet President Santokhi het regeerbeleid voort waarbij het volk voor de gek wordt gehouden. De PALU is van mening dat het de President is die weer heeft gekozen om een over-optimistisch beeld te presenteren aan de samenleving dat totaal afwijkt van de werkelijkheid. De spijtbetuiging in de jaarrede van de President, ‘ik ben te optimistisch geweest’, moet daarom gezien worden als krokodillentranen, opnieuw een poging om iedereen voor de gek te houden.

NOTOIRE LEUGENAAR

Het lijkt erop alsof President Santokhi niet evalueert en daardoor te weinig leert uit het eigen gevoerd beleid. Inmiddels heeft de President […] Read more

KOERSSTABILITEIT ONDANKS OPEN MARKT OPERATIES

KOERSSTABILITEIT ONDANKS OPEN MARKT OPERATIES

In tegenstelling tot deskundigen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zijn het niet de Open Markt Operaties (OMOs) die hebben geleid tot de huidige koersstabiliteit. Want met de OMOs is momenteel juist meer SRDs aan rente uitbetaald dan dat er wordt afgeroomd. De PALU is van mening dat het “pompen” van meer SRDs in de Surinaamse economie zonder economische groei juist heeft geleid tot een bewuste devaluatie en veel te hoge prijsstijgingen in de afgelopen twee jaren.

MISDADIG

De OMOs hebben volgens de CBvS als doel om SRDs af te romen uit de economie. Banken en verzekeraars (en nu ook mondjesmaat particulieren) mogen hun SRDs beleggen tegen […] Read more

DNA VERKIEZINGEN SCHEIDEN VAN RR/DR VERKIEZINGEN

DNA VERKIEZINGEN SCHEIDEN VAN RR/DR VERKIEZINGEN

De PALU is van mening dat het kamerbreed gedragen voorstel om te komen tot een kiesstelsel gebaseerd op landelijke evenredigheid niet alleen historisch is, maar  uiting geeft van de politieke realiteit in De Nationale Assemblee (DNA). In nationaal belang, gebruik makend van deze politieke realiteit zouden de politieke partijen nu ook kunnen doorvoeren om de ressortsraads- en districtraadsleden (RR/DR) verkiezingen te scheiden van de verkiezing van DNA. Dit zal een aanzienlijke verbetering kunnen zijn voor het bestuur en ontwikkeling van ons land.

ROL VHP
De politieke partijen in DNA met name uit de oppositie beseffen kennelijk ook dat er alles aan gedaan […] Read more