PALU vraagt aandacht voor werkgelegenheid

PALU vraagt aandacht voor werkgelegenheid

PALU heeft één centraal aandachtspunt en dat is de werkgelegenheid benadrukt tijdens de algemene politieke beschouwingen. “Het wel of niet hebben van een baan is normaal gesproken al verschrikkelijk belangrijk. Onder de huidige omstandigheden in Suriname is het van nog groter belang. Een baan, een werk, is niet gewoon een bron van inkomsten, deze bepaalt hoe iemand in het leven staat. Het hebben van een baan moet iemand de garantie bieden dat hij of zij in het eigen onderhoud kan voorzien”, benadrukt hij in De Nationale Assemblee.

Gonzalves geeft aan dat het hebben van een job de verhoudingen binnen een gezin […] Read more

TRUCKHOUDERS CORONIE VOELEN ZICH ERNSTIG BENADEELD

TRUCKHOUDERS CORONIE VOELEN ZICH ERNSTIG BENADEELD

De PALU afdeling Coronie maakt zich zorgen over dat truckhouders uit het district ernstig gediscrimineerd en benadeeld worden. Vanaf begin dit jaar worden zij niet meer in de gelegenheid gesteld om zand dat in Coronie wordt gegraven, te vervoeren naar Nickerie/Wageningen. Dit zand is nodig voor de rehabilitatie van de Oost-Westverbinding tussen Burnside en Wageningen. De afdeling Coronie van PALU roept de regering op om corrigerend op te treden in deze kwestie.

Al sinds de verbetering van dit stuk Oost-Westverbinding is aangekondigd, rommelt het. Het begon ermee dat aan bepaalde ambtenaren boven op hun ambtelijke job, ook nog het werk […] Read more

BINNEN 1 JAAR WEER ZICHT OP ONTWIKKELING

BINNEN 1 JAAR WEER ZICHT OP ONTWIKKELING

“Liefde voor ons land, liefde voor ons volk en vooral de intentie om daadwerkelijk te presteren voor land en volk, dat zijn twee voorwaarden om op korte termijn weer zicht te krijgen op ontwikkeling in ons land”. Dit zei de voorzitter van de PALU op de traditionele Owru Yari viering op 31 december. “Het gaat momenteel niet goed met ons land. Maar met de juiste randvoorwaarden kan binnen 1 jaar het vooruitzicht op ontwikkeling grondig gewijzigd worden”.

“Dan gaan de schulden niet ineens weg, maar er gaat zicht zijn op de aflossing. Dan gaan in de rijstsector niet ineens alle […] Read more

REGERING WERPT SMET OP ID-WET

REGERING WERPT SMET OP ID-WET

Het is de regering die een smet heeft geworpen op de ID-wet, en niemand anders. Dit stelt PALU-voorzitter Jim Hok in reactie op uitlatingen van de NDP fractieleider, André Misiekaba, in De Nationale Assemblee. De bedenkingen over de wet zijn opgeroepen door de regering zelf en wel in het hele project dat met de goedkeuring van deze wet een legale basis heeft gekregen, benadrukt de politicus.

“Het zijn de onduidelijkheden in de wijze van totstandkoming van het project, de door de regering gevolgde werkwijze, de gestelde prioriteiten etc, die het moeilijk hebben gemaakt om vóór de wet te stemmen. Het is […] Read more

ZORGPUNTEN ID-KAARTEN NIET ALLEEN IN WET

ZORGPUNTEN ID-KAARTEN NIET ALLEEN IN WET

Een belangrijk zorgpunt bij de introductie van de nieuwe ID-kaarten is de vraag waarom de regering uitgerekend zo een haastige deal moest maken met een bedrijf dat diepgaand betrokken schijnt te zijn bij internationale corruptie, grootschalige omkoping en wat dies meer zij. Er kan toch niet maar één enkel bedrijf in de wereld zijn dat deze diensten verleent? Wanneer onze regering tegen beter weten in met dit soort bedrijven in zee gaat, dan zullen we niet verwonderd mogen zijn dat wij als burgers elders in de wereld ook met achterdocht worden bekeken. Dit stelt Jim Hok, de voorzitter van de […] Read more

VISSERIJSECTOR TERECHT BEZORGD

VISSERIJSECTOR TERECHT BEZORGD

De bezorgdheid van de visserijsector is ongegrond, tenminste, dat vond de minister van LVV in eerste reactie op de woede van belanghebbenden in de sector. Het ging om de aanvraag van een beschikking voor een zestal grote Chinese vissersschepen. Jim Hok, voorzitter van de PALU, is van mening dat er goede redenen waren voor de bezorgdheid van de sector. Dat blijkt achteraf uit verschillende zaken.

In de eerste plaats zijn daar de technische zaken als de aanwezigheid van een hijskraan aan boord van de Chinese schepen, met de kennelijke bedoeling om tegen de regels in, vis op zee te kunnen overhevelen […] Read more

VERBOD OP COMBINATIES IS GELEGENHEIDSWETGEVING

VERBOD OP COMBINATIES IS GELEGENHEIDSWETGEVING

Met de voorgestelde wijzigingen van de Kiesregeling en de Grondwet wordt de Surinaamse samenleving wederom geconfronteerd met een stuk gelegenheidswetgeving van een toevallig aan de macht zijnde politieke partij. Deze partij, de NDP, denkt haar macht te kunnen vereeuwigen met het wijzigen van de kiesregeling en nu zelfs de Grondwet. De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) meent dat als er toch wijzigingen moeten komen, laten wij dan ons kies- en bestuurlijk systeem als geheel direct grondig evalueren voordat de kiesregeling gewijzigd wordt. Fundamentele vraagstukken als ‘hoe willen wij dat het Surinaamse volk meer invloed op en inzicht krijgt in […] Read more

SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN MOET EERLIJKE KANS KRIJGEN

SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN MOET EERLIJKE KANS KRIJGEN

Indien er morgen een grote olievondst is voor onze kust, dan is het Surinaams bedrijfsleven niet in staat om daar direct van te profiteren. Dat is vastgesteld in een studie die op initiatief van Staatsolie is gedaan door een gespecialiseerd buitenlands bedrijf. Volgens de kritiek die vanuit het bedrijfsleven is gekomen, is deze conclusie op zich wel juist, maar het beleid van met name bedrijven als Staatsolie zelf werkt niet bevorderend om het bedrijfsleven ‘ready’ te krijgen. De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) is het eens met deze kritiek. Volgens de PALU zal vooral de regering meer moeten doen […] Read more

MISSIE ONAFHANKELIJKHEID SUCCESVOL AFRONDEN

MISSIE ONAFHANKELIJKHEID SUCCESVOL AFRONDEN

Bij de oprichting van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) nu 40 jaar geleden, leek de missie van de Surinaamse politiek na de juist verkregen staatkundige onafhankelijkheid, onmiskenbaar en duidelijk. De kolonie was gesticht om (meer dan 300 jaar lang) rijkdommen voor een kolonisator in Europa te produceren op basis van de meest ellendige arbeids- en leefomstandigheden voor de van heinde en verre aangevoerde arbeidsmacht. Het was nu de taak om die kolonie te herinrichten tot een samenleving, die voortaan voor zichzelf zou arbeiden om voor alle leden daarvan een menswaardig bestaan in welvaart en welzijn te scheppen…

 

Veertig plus […] Read more

SLM-DIRECTIE DRIJFT ZAKEN ZELF OP DE SPITS

SLM-DIRECTIE DRIJFT ZAKEN ZELF OP DE SPITS

De PALU heeft in een schrijven aan de voorzitter van De Nationale Assemblee om informatie gevraagd over wat er nu precies gaande is bij de SLM. We hebben al moeten ervaren dat de werkers die jarenlang hun krachten aan de Suralco hebben gegeven volledig in de steek zijn gelaten door de presidentiële onderhandelingscommissie en in navolging daarvan ook door de regering. We zien dat Iamgold weigert om met een Surinaamse minister van Natuurlijke Hulpbronnen aan tafel te gaan zitten als bemiddelaar bij een conflict met de arbeidersorganisatie. Dat multinationals vaak denken dat ze in Suriname de rechten van arbeiders kunnen […] Read more